Záznam množství zlata v českých řekách

Rozhodli jsme se Vás informovat o naší aktivitě, kterou provádíme již několik let. A sice vytváříme záznamy vzorku zlatinek z řek a potoku cele České Republiky.

Každou lahvičku se vzorkem označíme a následně pečlivě zaznamenáme celkovu výnosnost každé lokality do našeho systému.

Cílem testování je zhotovit přehledného průvodce efektivity rýžování zlata v ČR, ve kterém budou mapy mist s označením míry výtěžnosti pro danou lokalitu s přesnými body testováni výtěžnosti.

Snažíme se vždy zaznamenat délku rýžování, množství vyrýžovaných zásilek a snažíme se také zapsat průměrnou velikost nalkezených zlatinek.

Měníme řeky a lokality, ale rýžovací technologie zůstává stejná a sice používáme výhradně naše splavy - splav na rýžování zlata VB Extreme Pro a splav na rýžování zlata VB Extreme.

Celý projekt je časově náročná záležitost a tak neumíme říci, kdy a zda vůbec náš průvodce vyjde. Každopádně Vás budeme průběžně informovat, jak jsme s prací pokročili.

Pokud si někdo z Vás vede podobné záznamy, prosím kontaktujte nás a můžeme se domluvit na spolupráci.